นโยบายของบริษัท 

บริษัท ที เพาเวอร์ เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด มีความตั้งใจมุ่งมั้นที่จะช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง เช่นจากการที่จะต้องเปลี่ยนอะใหล่ที่เสียเป็นชุดซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากในการเปลี่ยน  เป็นการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชุดนั้นแทน โดยยึดหลักคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช้อะใหล่แท้ ให้เทียบเท่าของใหม่เสมอ สามารถใช้งานของอุปกรณ์ที่ซ่อมได้ตามประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ประหยัดเวลาในการหยุดเครื่องและลดค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุง  เพิ่มระยะเวลาการใช้งานของเครื่องจักรให้นานมากขึ้น โดยช่างผู้ชำนาญงานพิเศษทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และแมคคานิค